Một số lưu ý chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10: Toán chung

Năm nay TPHCM và PTNK thi vào lớp 10 ba môn chung: Toán, Văn, Anh. Cũng sắp tới ngày thi, giai đoạn này cần tập trung vào việc học tập, ôn luyện rèn luyện giải đề…để có một kì thi thành công, kết quả như ý. Nhân đây tôi cũng có một số điều muốn chia sẻ trong giai đoạn nước rút này.

Đại số

  • Ôn tập rút gọn các biểu thức, chú ý các hằng đẳng thức, chú ý sai dấu.
  • Phương trình: Xem lại các giải pt vô tỷ, điều kiện, phương pháp giải, phương trình tích. Hệ phương trình xe, kĩ phương pháp thế, cộng đại số, ẩn phụ.
  • Viete chú ý các xử lí biểu thức chứa biết đối xứng hay không đối xứng, điều kiện có nghiệm.

Hình học

  • Nắm chắc hệ thức lượng, tỉ số lượng giác, công thức diện tích, chú ý các bài tính toán độ dài.
  • Hình học chú ý các các tính chất tiếp tuyến, phương pháp chứng minh tiếp tuyến, tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau và các bài toán liên quan.
  • Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp,  các loại góc, các tính chất quen thuộc.

Toán thực tế

  • Chú ý các bài toán về phần trăm, giá cả, năng suất.
  • Hỏi cái nào, đặt ẩn cái đó, tìm mối tương quan giữa các đại lượng để lập phương trình hay hệ phương trình.
  • Nắm chắc các kĩ thuật giải pt, hpt, chú ý điều kiện của  ẩn.
  • Chú ý các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình quen thuộc.

Chúc các em có mùa thi thành công!