SÁCH HÌNH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

BÀI TẬP HÌNH HỌC 9 – Dành cho các học sinh khá giỏi

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Chương 3. Đường tròn và một số tính chất cơ bản

Chương 4. Vị trí tương đổi của đường thẳng và đường tròn

Chương 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Chương 6. Góc và số đo cung

Chương 7. Tứ giác nội tiếp

Chương 8. Độ dài – Diện tích

Chương 9. Thể tích hình trụ, hình nón hình cầu

Chương 10. Bài toán hình thi vào lớp 10

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC 9 – Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Chương 1. Tứ giác nội tiếp

Chương 2. Đường thẳng và đường tròn

Chương 3. Các tính chất quen thuộc

Chương 4. Các điểm thẳng hàng

Chương 5. Các đường cùng qua một điểm

Chương 6. Đường đi qua điểm cố định

Chương 7. Điểm thuộc đường cố định

Chương 8. Bất đẳng thức và cực trị hình học

Chương 9. Bài tập tổng hợp

Chương 10. Một số kì thi hình học Quốc tế