Tập san Star

Tập san Star Education

  Tập San Star Education là ấn phẩm của trung tâm Star Education ra thường niên mỗi năm 2 số, vào các tháng 01 và tháng 05 hàng năm. 

Tập san hướng đến đối tượng là các bạn học sinh và giáo viên yêu thích môn toán. Trong mỗi số có các chuyên mục như: bài viết chuyên đề, đề thi, bài tập, câu chuyện toán học và giới thiệu một số chương trình toán đang dạy tại Star Education, cũng như một số gương sáng trong học tập.

Ban viên tập là các giáo viên toán tại Star, bài viết của các giáo viên trẻ, các bạn sinh viên,..không chỉ của Star mà từ các bạn yêu toán khắp nơi. Tập san được xuất bản miễn phí với dạng online, bản quyền thuộc trung tâm Star Education.

Mọi đóng góp xin gửi về BBT: nguyentangvu@gmail.com

 

                      <img width="640" height="443" src="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2021/02/uoc.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/geosiro.com/wp-content/uploads/2021/02/uoc.jpg?w=650&ssl=1 650w, https://i0.wp.com/geosiro.com/wp-content/uploads/2021/02/uoc.jpg?resize=300%2C208&ssl=1 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />                            
                      <a href="">2022</a>
        <ul><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2022/05/main.pdf">Số 8 &#8211; 2022</a></li><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2022/03/main.pdf">Số 7-2022</a></li></ul>
                      <a href="">2021</a>
        <ul><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2021/01/tap-san-Star-05-2020.pdf">Số 5</a></li><li><a href="https://www.dropbox.com/s/ionzqh3s75cqvqj/tap%20san%20Star%20Education%20lan%206%20%2805-2021%29.pdf?dl=0">Số 6</a></li></ul>
                      <a href="">2020</a>
        <ul><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2020/01/tap-san-STAR-03-2019.pdf">Số 3</a></li><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2020/07/tap-san-Star-lan-04-2020.pdf">Số 4</a></li></ul>
                      <a href="">2019</a>
        <ul><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2019/02/tap-san-STAR-No-1.pdf">Số 1</a></li><li><a href="https://geosiro.com/wp-content/uploads/2019/05/tap-san-STAR-05-2019.pdf">Số 2</a></li></ul>