Category Archives: Tài liệu tham khảo

Sách tham khảo số học

Số học là một trong các nội dung quan trọng trong các kì thi chuyên toán. Việt Nam có nhiều sách số học hay các em có thể tìm đọc của các tác giả: Hà Huy Khoái, Đàm Văn Nhỉ, … ngoài ra ở đây mình giới thiệu một số quyển sách của các tác giả nước ngoài để các bạn vừa đọc vừa rèn luyện thêm từ vựng tiếng Anh.

Sách số học tham khảo