Sách tham khảo tổ hợp

Tổ hợp là một nội dung khó và rộng trong chương trình chuyên toán, sách tổ hợp ở VN cũng hiếm sách hay, dưới đây là một số sách tham khảo mình nghĩ là phù hợp với các em mới bắt đầu với tổ hợp

Sách tham khảo tổ hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *