Tag Archives: ChiaSua

Chia sữa

Hai bạn Phúc và Ngân đi vắt sữa bò chung, sau khi vắt được đổ đầy bình 10 lít thì sau đó các bạn muốn chia đôi số sữa, nhưng các bạn chỉ có thêm hai bình 3 lít và 7 lít. Hai bạn đang loay hoay không biết chia thế nào, các bạn có thể giúp hai bạn được không?