Tag Archives: ToanVui

Tuổi của mỗi người

Trong một gia đình có 3 bà mẹ và 3 cô gái. Tổng số tuổi của họ là 141. Cháu gái bé nhất 1 tuổi, người mẹ cao tuổi nhất hơn cháu 79 tuổi. Tuổi của người thứ hai bang 1/7 số tuổi của tất cả không kể cháu gái bé nhất. Có bao nhiều phụ nữ trong gia đình? Mỗi người bao nhiều tuổi?

Chia sữa

Hai bạn Phúc và Ngân đi vắt sữa bò chung, sau khi vắt được đổ đầy bình 10 lít thì sau đó các bạn muốn chia đôi số sữa, nhưng các bạn chỉ có thêm hai bình 3 lít và 7 lít. Hai bạn đang loay hoay không biết chia thế nào, các bạn có thể giúp hai bạn được không?