Tuổi của mỗi người

Trong một gia đình có 3 bà mẹ và 3 cô gái. Tổng số tuổi của họ là 141. Cháu gái bé nhất 1 tuổi, người mẹ cao tuổi nhất hơn cháu 79 tuổi. Tuổi của người thứ hai bang 1/7 số tuổi của tất cả không kể cháu gái bé nhất. Có bao nhiều phụ nữ trong gia đình? Mỗi người bao nhiều tuổi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *