Giới thiệu sách dành cho học sinh chuyên toán THPT – Đại số

Đại số trong chương trình chuyên toán THPT thường có các nội dung: Phương trình hàm, đa thức, bất đẳng thức, dãy số, … có rất nhiều tài liệu tham khảo tiếng Việt và Tiếng Anh, ở đây xin gởi một số sách cho các bạn tham khảo

Sách tham khảo đại số

Ngoài ra thì có sách bản tiếng Việt bán ngoài thị trường của các tác giả trong nước, không có file pdf, các bạn có thể tìm mua trên các kênh bán sách online.

  1. Các bài toán phương trình hàm trong các kì thi Olympic – Nguyễn Trọng Tuấn
  2. Chuyên đề đa thức bồi dưỡng học sinh giỏi – Nguyễn Tài Chung và đồng nghiệp.
  3. Các sách bất đẳng thức của Võ Quốc Bá Cẩn và đồng nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *