Đề ôn thi vào lớp 10 TPHCM – 2019

Bộ sáu đề ôn tập vào lớp 10 không chuyên – TPHCM.

Download -> 6 Đề ôn TPHCM 2020

Đề chính thức 2019 -> Hồ Chí Minh 2019

Đề chính thức 2018 -> Hồ Chí Minh 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *